Diğer Konular

Ardıl tercüme nasıl yapılır?

Ardıl tercüme sözlü olarak çevirisi yapılan tercümanlık hizmetlerinden biridir. Konuşmacının ve az sayıda dinleyicinin bulunduğu ortamlarda gerçekleşir. Adından da anlaşılacağı gibi tercümanın, konuşmacının dilini hemen ardından başka bir dile çevirmesidir. Genellikle konuşmacı ve dinleyicilerin ofis, büro, küçük toplantı salonu ve televizyon stüdyoları gibi daha dar alanlarda tercih edilir. Ardıl tercümede konuşma uzun sürmez. Teknik yada… Daha fazlası… Ardıl tercüme nasıl yapılır?