otizm nedir, otizm ile başa çıkma, otizm ne demek

Otizm dezavantaj değil, farklılıktır!

Otizm nedir?

Otizm, yaşamın ilk 3 yılında teşhis edilebilen, beyin ve sinir sisteminin farklı yapı veya işleyişinden kaynaklandığına inanılan doğuştan gelen bir nörobiyolojik bozukluktur. Sözlü ve sözsüz iletişim eksikliği nedeniyle çevre ile etkileşime girebilen ve kişiyi kendi iç dünyası ile baş başa bırakan otizm, kişilerin sosyal iletişimini, etkileşimini ve davranışlarını olumsuz etkilemektedir. Otizme bağlı bozuklukların nörolojik nedenlere bağlı olduğu düşünülür ve ilk 18 ay tanı için en önemli dönemdir. Erkek çocuklarda kızlara göre 3-4 kat daha sık görülen otizm bir akıl hastalığı değildir ancak belirtileri benzer belirtilere neden olabilir. Otizmli kişilerin sadece ‘u güçlü hafıza, sanatsal yetenek vb. gibi üstün işlevlere sahiptir.otizm nedir, otizm ile başa çıkma, otizm ne demekSemptomlar neler?

Otizm tanısının konabilmesi için belirtilerin sosyal iletişim, kısıtlayıcı ve/veya tekrarlayıcı davranışlar, ilgi ve etkinliklerle ilgili sorunlar, dil ve konuşma ile ilişkili gelişimsel sorunlar olmak üzere üç farklı boyutta gözlenmesi ve genel durumun sınırlar içinde değerlendirilmesi gerekir. “Otizm Spektrum Bozukluğu”.

Bilinen Belirtiler:

Davranışları yaşıtlarından farklı

Gözlerine bakma, konuşma

İsmiyle seslenildiğinde cevap vermiyor

Komutları anlamada zorluk

Ne söylendiğini dinlemeyin ve/veya anlamayın

Aynı şeyi defalarca tekrarlamak

Dikkat sorunları

İlişki sorunları

hiperaktivite durumu

Takıntılı davranışlarda bulunmak

Nesnelerin yalnızca bir kısmına odaklanma

alkışlamak, sallamak, gürültü yapmak

Otizmde Ebeveynlerin Rolü

Ebeveynleri otizm hakkında bilgilendirmek ve sürece aktif olarak katılmak, her türlü girişimin ve gelişimin ayrılmaz bir parçasıdır. Ebeveynler çocuğun gelişim evrelerini, yaşının yaşına uygun olup olmadığını yakından takip etmeli, düzenli olarak doktora gitmeli ve şüpheli durumları doktora bildirmelidir. Çocuklardaki tüm gelişimsel gecikmeler önemlidir ve göz ardı edilemez

Tedavi planlaması çok yönlüdür çünkü her çocuğun farklı güçlü yönleri vardır ve desteğe ihtiyacı vardır. Araştırma bulguları, otizmin erken tanınması ve erken müdahale, bozukluğun seyrini olumlu yönde etkiler. Bu nedenle erken teşhis, çocuğun uyum becerilerinin geliştirilmesi ve gelecekteki işlevselliği açısından oldukça önemlidir. Otizm spektrum bozukluklarının bireyler arasındaki yüksek değişkenliği ve zaman içindeki gelişimi, klinik tanı ve tedavi için bazı zorluklar doğurabilir.

Otizmde özel eğitim

Tıbbi tedaviler olmasa da, otizmde yaygın olan dikkat eksikliği, hiperaktivite ve kompulsif davranış gibi semptomları tedavi etmek için çeşitli tedaviler kullanılabilir. Otizm tedavisinde hedef; çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişkinin düzenlenmesi, empati kurma yeteneğinin geliştirilmesi, iletişim arzusunun yaratılması. Yöntemleri özel eğitim ve psikoterapidir. Otizm şüphesini artıran her durumda, çocuklarda iletişim becerilerini geliştirmek için özel eğitim yaklaşımları gereklidir. Özel eğitimle belirlenen tedavi süresi ayda en az 6 saat olmalıdır. Ancak özel eğitim programları özellikle 3 yaşından önce başlamalı ve ayda en az 40 saat olarak planlanmalıdır. Yoğun ve sürekli eğitim programları ve erken davranış terapisi yoluyla çocukların bağımsızlık ve temel sosyal beceriler kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir