miyom teşhisi, miyom tedavisi, miyom görüntüleme yöntemleri

Miyom nasıl teşhis edilir?

ULTRASON

Ana görüntüleme yöntemi ultrasondur. Ultrasonografi, ses dalgaları ile çalışan ve vücuda zarar vermeyen tıbbi bir görüntüleme tekniğidir. Ultrasonografi doğrudan karından yapılabileceği gibi kadın kanalından da (vajina) yapılabilir.

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜ

Miyomların yerini ve kapsamını belirlemede en güvenilir yöntem MRI’dır (manyetik rezonans görüntüleme). Tedavi seçenekleri tartışılırken kontrastlı alt karın MRG kullanılmalıdır. Hastaların çoğu daha önce ultrason kullanılarak muayene edilmişti. MR görüntüleme her üç planda da (ön, arka, yan, yukarıdan aşağı) görüntülemeye izin verdiğinden, pedinküllü fibroidler tespit edilebilir ve endometriyum ile submukozal fibroidler arasındaki ilişki açıkça gösterilebilir.miyom teşhisi, miyom tedavisi, miyom görüntüleme yöntemleriMYOMA’NIN CERRAHİ OLMAYAN TEDAVİSİ, MYOMA EMBOLİZASYONU

Fibroid embolizasyonu, histerektomi ve miyomektomi gibi geleneksel tedavilere kıyasla daha kısa hastanede kalış süresi ve daha hızlı iyileşme gibi faydalar sağlayabilir. Bu prosedürün ana yöntemi, miyomlara kan ve besin akışının durdurulması, böylece iyi huylu tümörlerin “açlık” sonucunda küçülmesi, böylece hastanın şikayetlerinin ortadan kaldırılması veya önemli ölçüde azaltılmasıdır. Refakatçi çalışmaları, bu prosedürü alan hastaların% 80-90’ının şikayetlerinin ortadan kalktığını veya azaldığını göstermektedir. Önceki araştırmalar, söz konusu sürecin güvenli ve etkili olduğunu göstermiş olsa da, belirli riskler taşır ve uzun vadeli sonuçları bilinmemektedir. Miyom şikayetleri olan bazı hastalara rahim arter embolizasyonu verilebilir.

Lokal anestezi altında, kasıktan rahmi besleyen arterlere ince bir kateter yerleştirilir ve bu damarları tıkamak için partiküller enjekte edilir. Damarları tıkalı olan miyomlar beslenemezler ve doku ölümü sonucu küçülürler, bu nedenle ağrı ve kanama gibi şikayetler kaybolur veya önemli ölçüde azalır. Öte yandan normal rahim dokusu karın boşluğundaki diğer damarlardan beslenmeye devam ettiği için embolizasyon sürecine girmez.

En önemli avantajları lokal anestezi ile “anjiyografi” işlemi ile yapılması, cerrahi kesi olmaması ve çoğu hastanın ertesi gün hastaneden çıkabilmesidir. Bu yöntemin histerektomi, rahim koruması ve miyomektomiye göre avantajı, sadece cerrahi olarak çıkarılan miyomlar için değil, rahimdeki tüm miyomlar için de etkili olmasıdır. Ancak her yöntemde olduğu gibi embolizasyon tedavisi de “iyi eşleşen” hastalara uygulandığında başarılıdır ve bu seçim girişimsel radyologlar ve kadın doğum uzmanları tarafından yapılmalıdır.

Miyomların embolizasyonla tedavisi

Miyom embolizasyonu, lokal anestezi altında bir anjiyografi cihazı (DSA) üzerinde girişimsel radyologlar tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir. Fibroid embolizasyonu klasik anjiyografi kullanılarak yapılır. Hastaya ağrı kesiciler ve yatıştırıcılar enjekte edildikten sonra kasık bölgesine enjeksiyon yapılarak bölgeyi uyuşturmak için anjiyografi kullanılır. İnguinal arter daha sonra yerleştirilir ve uterusu besleyen arterlere çok ince bir tüp (kateter) yerleştirilir.

Gerekli anjiyografik incelemeden sonra bu tüp içerisinden rahim ve myom damarlarını tıkayan küçük parçacıklar sokulur. Miyom embolizasyon işleminden sonra hastaların büyük çoğunluğu bir gün hastanede kaldıktan sonra normal hayatlarına dönerek günlük aktivitelerinin çoğunu yapabilirler. İşlemden birkaç gün sonra ağrı, bulantı ve ateş görülebilir ancak bunlar ilaçla rahatlıkla giderilebilir. Ortalama olarak 2-3 günde tamamen ağrıdan geçip normal hayata dönebilirler. Embolizasyondan sonraki ilk birkaç ayda hastalarda kanama, ağrı ve diğer şikayetleri olmaz veya% 85-90 oranında önemli ölçüde azalır. Genellikle 1 ila 2 ay içinde normal adet döngüsüne dönerler. Bu gösterge miyomektomiye benzer. Başarılı embolizasyondan sonra fibroidlerin kolaylıkla tekrarlayamadığı görülmüştür.

Bir çalışmada, hastalar 6 yıl boyunca izlendi ve embolize fibroidlerin hiçbiri yeniden büyüme göstermedi. Embolizasyon yetersiz ise başarısız olsa bile her zaman tekrar edilebilir, tekrara rağmen hastaya her zaman cerrahi seçenekler uygulanabilir. Bu özelliklerinden dolayı embolizasyon, miyomlu birçok hastada kullanılan ilk tedavi yöntemidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir