mali müşavirliğin önemi, mali müşavirin önemi, işletmeler açısından mali müşavirin önemi

Mali Müşavirlik ve Mali Müşavirliğin Bir İşletme için Önemi Nedir?

Mali müşavirin kim olduğuna ve ne iş yaptığına bakacak olursak kaşımıza şöyle bir manzara çıkar: İşletmelerin mali ve ekonomik verilerini belgeleyip devlet kurumlarına sunmaya yetkili kişidir. Bunlar unvanlarını eğitimle, stajla ve sınavla belgelemektedirler. Örneğin bir ticaret lisesinden mezun olmuş kişi YMM olmak isterse önce en az altı yıl bir YMM yanında staj yapmak zorundadır. Sonrasında gireceği sınavı kazanarak SMMM olacaktır. On yıl boyunca bu sıfatla çalışacak, devamında YMM sınavlarına girip kazanacak, bu takdirde Yeminli Mali Müşavirlik yapmaya hak kazanacaktır.mali müşavirliğin önemi, mali müşavirin önemi, işletmeler açısından mali müşavirin önemi

Mali müşavirlik departmanının bir şirket için önemi büyüktür. Bütün bir firmanın mali yükümlülüğü müşavirin sorumluluğu altındadır. Oluşabilecek hemen hemen her hatadan o sorumludur. Diğer yandan muhasebe bölümüne sahip şirketler işlerini iyi yürütürler. Faturalar, irsaliyeler, gider pusulaları gibi farklı unsurların bürolara kadar taşınmasına gerek kalmaz. Mali evraklar anında işleme konulur. Bu bakımdan içinde bu departmanı bulunduran firmalar zaman kazanır. Diğer yandan işletme sahiplerinin mali bilançoları görebilmesi kolaylaşır. Bu açılardan bakıldığında muhasebe bölümler işletmelerin merkezi konumundadır.

İşletmede karar almayı sağlayacak birçok bilgi muhasebe bölümünden temin edilir. Bu nedenle muhasebe bölümü verileri işletme sahipleri, yöneticiler ve işletmenin kendisi için çok önemlidir. İşletmenin gelecekte nasıl bir politika izleyeceği işte bu mali veriler ışığında değerlendirilir. Öte yandan muhasebe bilgilerinin diğer departmanlar kolay hızlı aktarılmasını sağlayacak entegre muhasebe programları kullanılmalıdır. Böylelikle muhasebe verilerinden şirketin tamamı yararlanacak, ilgili diğer departmanlar bu doğrultuda karar alacaklardır. Bu yüzdendir ki bazı işletmelerde mali müşavirlik bulundurulması zaruridir. Zorunlu olduğu kadar da karar alınmasında objektif değerlendirmelere yardımcı olur. Böylelikle işletme sahipleri veya yöneticileri işletmeyi ilgilendiren hayati önlemleri alırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir