kuantum fiziği nelerle uğraşır, kuantum fiziği uğraş alanı, kuantum fiziğini anlama

Kuantum Fiziği Nedir?

Kuantum mekaniği olarak da bilinen kuantum fiziği kuantum alan teorisi ile birlikte atomlar ve fotonlar ile ilgilenen fiziğin temel alanlarından birisidir. Kuantize adı verilen durumlarda gerçekleşen olaylar sadece Planck sabitinin katları şeklinde, çok küçük değerlerde olmak üzere gerçekleşir. Bu olaylar klasik fizik ile açıklanamayacak olaylardır.

Kuantum fiziği Max Planck’ın 1900 yılında kara-cisim ışıması sorununa çözüm bulması ve Albert Einstein’ın 1905 tarihli makalesinde fotoelektrik etkiyi açıklamak için kuantum tabanlı bir teori üretmesi ile başlamıştır.kuantum fiziği nelerle uğraşır, kuantum fiziği uğraş alanı, kuantum fiziğini anlama

Kuantum Fiziği ve Klasik Fizik

Kuantum fiziğinin öne sürdüğü savlar çok hassas düzeyde testlerle ispat edilmiş ölçümlerdir. Klasik fizik ve kuantum fiziği arasındaki karşılanım ilkesine göre, tüm cisimler kuantum yasası ile uyumluluk gösterirken, klasik mekanik büyük sistemlere uygulanabilecek bir yaklaştırma olarak tanımlanmıştır.

Kuantum Fiziğinin Tarihi

Işığın doğasına ilişkin bilimsel merak 17. Ve 18. Yüzyılda, bilim adamları Robert Hooke, Christiaan Huygens ve Euler ile başlamıştır. Bu bilim adamları deneysel sonuçların ışığında, ışığın dalga yapısında olduğuna ilişkin öneriler getirmişlerdir. 1803 yılında Thomas Young’un ünlü çift yarık deneyini gerçekleştirmesi ile ışığın doğasına ilişkin oldukça detaylı bilgilere ulaşılmıştır.

1838’de Faraday’ın katot ışınlarını keşfi, 1859’da Kirchhoff’un kara cisim ışımasına ilişkin çalışmaları ve 1900 yılında Max Planck’ın kuantum teorisi ile bu alandaki çalışmaların temeli atılmıştır. Max Planck’ın alt kuantum seviyelerinde enerjilerin emiliminin ve salınımın olduğunu bulması kara cisim ışımasındaki olguların açıklanmasını sağlamıştır.

Bu çalışmaları Wien ve Boltzman’ın çalışmaları takip etmiş, bu bilim adamlarının kara cisim ışımasına ilişkin ortaya attıkları kuramlar Planck tarafından genelleştirilmiş ve kuantum fiziği doğmuştur. Max Planck bu nedenlerle kuantum fiziğinin babası olarak kabul edilmektedir.

Rölativite ve Kuantum Fiziği

Her ne kadar Einstein’ın gene rölativite teorisi ile kuantum teorisi çok sayıda kanıt ile birbirlerini tartışmasız destekler pozisyonda olsalar da, teorik olarak birbirlerinin alanlarını etkiyen kuramlar değildirler.

Einstein’ın kuantum fiziğinin bazı iddialarını ret ettiği de bilinmektedir. Kuantum fiziği alanına büyük katkıları olmasına rağmen Einstein teorinin filozofik sonuçlarını ve uygulamalarını ret etmekteydi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir