katodik koruma testi, katodik koruma testi nasıl yapılmalı, katodik koruma testi nedir

KATODİK KORUMA TESTLERİ NASIL YAPILIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş sağlığı ve iş güvenliği konularına son dönemde ağırlık vermektedir. İş yerlerinde iş güvenliği uzmanlı ile birlikte çalışma zorunluluğu getirilmiştir. İş alanlarının farklılıklarına göre kontrol yönetmelikleri hazırlanmış, konuyla ilgili mühendis odaları ile birlikte çalışılmaktadır. İş güvenliği uzmanlarının dikkat etmesi gereken katodik koruma testleri de mühendis odaları tarafından hazırlanan yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır.katodik koruma testi, katodik koruma testi nasıl yapılmalı, katodik koruma testi nedir

Kimyasallarla çalışıldığında metal yüzeylerinde korozyon meydana gelmektedir. Bu durumun bir diğer adı paslanmadır. Kimyasallarla temas halinde olan metaller zamanla korozyona uğrayarak kaçaklara sebep olmaktadır. Bu durum tank, boru, depo ve benzeri iş araçlarında görülür. Katodik koruma metal ve metal alaşımlarının, bulundukları ortam içerisinde elektrokimyasal yollarla korozyondan korunmasıdır. Koruma için elektrik akımına ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer ki elektrik akımı kesilirse, metal korozyona uğramaya devam edecektir. Katodik koruma yapılmadığında üretim ve yatırım maliyetleri etkilenecek, can ve mal güvenliğini tehdit eden kazalar yaşanacaktır. Katodik koruma yapılması tek başına yeterli olmayacaktır. Yapılan işlemin testlerle kontrolünün yapılması gerekmektedir. Danışmanlık hizmeti veren bir çok şirket bu testleri profesyonel çalışanları ile birlikte yapmaktadır. Testlerin yapılacağı metalin yakınına referans elektrodu gömülerek yapılır. Metal ile referans elektrodu arasında bulunan gerilim hassas ölçü aletleriyle ölçülür. Bu aletlerden alınan değerlerle katodik korumanın yeterliliği ölçülebilir. Yeterli olmadığı durumlarda elektrokimyasal madde eklenmesi ile sorun çözülebilmektedir. Katodik koruma testleri zamanında yapılmadığında, korozyon sonucu tank, boru, depo ve benzerlerinde sızıntılar oluşacaktır. İçlerinde bulunan yanıcı ve patlayıcı gazların ortama yayılmasıyla patlama tehlikesiyle karşı karşıya kalınacaktır. Ayrıca insan sağlığını tehdit eden kimyasal gazların havaya yayılması sonucu solunum yoluyla vücuda girişi söz konusudur. Çalışan sağlığını yüksek derecede tehdit eden bir durumdur.

Çevre bilincine sahip her işletmenin katodik koruma testleri yaptırması gerekmektedir. Doğaya zarar veren kimyasalların, metallerde oluşacak korozyon sonucu çevreye salınımı katodik koruma sayesinde engellenebilecektir. Ayrıca işletmenin güvenliği ve işletme çalışanlarının sağlığı da korunacaktır. Korozyon sonucu işin durması üretim maliyetlerini artıracağı için işveren için de kötü bir durumdur. Hem işveren hem çalışan için katodik koruma testlerinin zamanında yapılması büyük önem arz etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir