helal gıda

Helal Yiyecekler Sertifikası İçin Gerekli Evraklar

Firmaların helal gıda sertifikası veren derneklere başvuru aşamasında ve sonrasında derneklerden talep edilen helal yiyecekler sertifikası için gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilir.helal gıda

  • Firmanın ilk başvurusundan sonra firmaya dernek tarafından gönderilen sertifika başvuru formunun firma yetkililerince doldurularak ilgili dernek yetkililerine gönderilmesi başvurunun ilk aşamasıdır.
  • Ardından dernek yetkililerinin firmayı ilk olarak ziyaret ettiği gün gerekli açıklamaların ve toplantıların yapılmasından sonra firma tarafından derneğe sertifikalandırma süreci esnasında tam yetki verdiğini gösteren Noter onaylı belge verilmesidir. Bu belgeyle firma derneğe sertifika şartlarının araştırılması için ürünlerinin içeriğinden örnek alınmasından, üretim aşamalarının en ince detayına kadar incelenmesi hususunda derneğe tam yetki vermiş olur.
  • Bunlara ek olarak istenen belgeler arasında, firmanın imza sirkülerinin asılları, ISO ve HACCP Sertifikalarının fotokopi nüshası, firmaya ait faaliyet yetki belgeleri, ürünler için üretim izin belgeleri, firma ile dernek arasında yapılacak olan sözleşme sıralanabilir.

Bu noktada, helal yiyecekler sertifikası için gerekli evraklar arasında bulunan karşılıklı yapılacak sözleşme hakkında detaylı bilgi vermekte yarar vardır. Sözleşme şartları tümüyle ilgili dernek tarafından belirlenir ve firma bu sözleşmeyi imzaladığı takdirde resmi bağlayıcılığını kabul etmiş olmaktadır. 1 yıl süreyle imzalanan bu sözleşmenin içeriğinde yıl içinde yapılacak denetim sayısı, tutulacak tutanak sayısı ve inceleme yapılacak ürün sayısı belirlenir ve buna mukabil yapılandırılan sertifikalandırma ücreti belirlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir