diyabet tedavisi, diyabet nedir, diyabet ne demek

Diyabet ve Tedavisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Diyabet bakımında, diyabet (diyabet eğitimi), düzenli egzersiz, iyi beslenmenin sağlanması, yaşam tarzı değişiklikleri ve hedeflenen kan şekeri düzeylerini korumak için ilaç alınması hakkında hasta bilgilerinin ayrılmaz bir parçasıdır.diyabet tedavisi, diyabet nedir, diyabet ne demek– Hastalar diyabetle nasıl yaşamalı ve öz bakımda nelere dikkat edilmeli, diyabet eğitimi hemşireleri bireysel ve grup seansları ile iletişim kurmalıdır.

Haftada 3-5 gün yemeklerden sonra 1 saat 30 dakika yürüyüş yapılması önerilir.

– Bir beslenme uzmanı (diyetisyen) rehberliğinde beslenme programı hazırlanmalı, periyodik kontrollerde herhangi bir sorun varsa vurgulanmalı ve kilo kontrolü sağlanmalıdır.

– Her zaman tedavinin zorunlu bir bileşeni, yaşam tarzındaki bir değişikliktir. Yaşam tarzı değişikliklerinin yerini alabilecek hiçbir ilaç yoktur. Yaşam tarzı değişikliklerinin sadece kan şekeri düzeyleri üzerinde değil, tüm risk faktörleri üzerinde olumlu etkisi vardır. Her ziyarette gerekli yaşam tarzı değişiklikleri ve öneriler tekrarlanmalıdır. Yaşam tarzı değişikliğinin iki bileşeni olan beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktiviteye yönelik öneriler, bireyin özelliklerine göre bireysel olarak belirlenmelidir.

İlaç Tedavisi

Diyabet oral ilaçlar, insülin tedavisi (deri altından verilir) veya GLP-1 analogları (tıpkı insülin gibi deri altından verilen ilaçlar) ile tedavi edilir.

Tip 1 diyabet tedavisinde kısa, orta, uzun ve karışık insülinler farklı protokollere göre (tek veya çoklu doz) uygulanabilir. Tip 1 diyabet tedavisinde oral hipoglisemik ilaçlar kesinlikle kullanılmamaktadır. Tip 1 diyabet için insülin, bir insülin kalemi veya insülin pompası kullanılarak deri altına enjekte edilebilir. Sürekli insülin ile yemekten başka bir zamanda pompaya olan bazal ihtiyaç; Yemek öncesi ihtiyaç yemeklerden hemen önce bolus dozlarla da karşılanır.

** Tip 1 diyabet için pankreas ve adacık nakli, yeterli altyapıya sahip donanımlı merkezlerde yapılmalıdır. Son dönem böbrek hastalığı gelişen ve uygun koşullarda böbrek nakli planlanan tip 1 diyabetli hastalarda eş zamanlı pankreas nakli de düşünülmelidir. Tüm pankreasın %1’ini oluşturan adacıkların pankreas dokusundan ayrılması, temizlenmesi ve steril olarak alıcıya aktarılması oldukça karmaşık ve zaman alıcı bir işlemdir. Adacıkların elde edildiği pankreasın kaynağı esas olarak cesetlerdir. Ancak pankreas transplantasyonunun başarısı, adacıklar için kadavra seçimini sınırlar. Zaten sınırlı bir pankreas organ nakli için tercih edilen seçimdir. Başarılı bir nakil, kg başına 9000 adacık gerektirir. Bu adacıklar iki veya daha fazla pankreastan elde edilir. Adacık transplantasyonu ayrıca immünosupresif tedavi gerektirir. Bu nedenle son yıllarda adacık nakli merkezlerinin sayısı azalmıştır. Kök hücreler ve gen tedavisi ise henüz günlük pratiğe girmemiş, ancak deneysel bir aşamadadır.

Tip 2 diyabeti tedavi etmek için oral ilaçlar, GLP-1 reseptör agonistleri, insülin ve cerrahi kullanılabilir.

Oral ilaçlar: Metformin, glitazonlar, akarboz, glinidler (kısa etkili insülin salgılama uyarıcıları), sülfonilüreler (orta ila uzun etkili insülin salgılayan ajanlar), oral inkretin ilaçları (DPP4 inhibitörleri) ve SGLT-2 inhibitörleri.

GLP-1 reseptör agonistleri: Bunlar, insülin gibi deri altından uygulanan ilaçlardır. Günde 1-2 kez kullanabilirsiniz.

İnsülin kullanımı: Tip 2 diyabetli hastalarda yıllar içinde pankreasın kendi insülin depoları azaldıkça oral hipoglisemik ilaçlara duyarlılık azalır. Bu nedenle kan şekerinizi kontrol altına almak için insüline geçebilir ve tedavinize bu şekilde devam edebilirsiniz.

Cerrahi tedavi (bariatrik cerrahi): Vücut kitle indeksi > 35 kg/m2 olan tip 2 diyabetli kişilerde cerrahi düşünülebilir. Tip 2 diyabet tedavisinde bariatrik cerrahinin etkisini değerlendiren kısa-orta vadeli sonuçlar olmasına rağmen, uzun vadeli sonuçlar hala belirsiz ve tartışmalıdır. Potansiyel faydalarına ek olarak, bariatrik cerrahi birçok uzun vadeli risk taşır. Ayrıca bariatrik cerrahi ile ilişkili mortalite ve diğer hastalıklar, tecrübesiz merkezlerde beklenenden daha yüksek olabilir. Bu nedenle cerrahi kararı verirken multidisipliner bir yaklaşımla kapsamlı bir muayene gereklidir. Bariatrik ameliyatlar deneyimli doktorlarla donanımlı merkezlerde yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir