ardıl tercümenin yapılışı, ardıl tercüme nedir, ardıl tercüme nasıl yapılır

Ardıl tercüme nasıl yapılır?

Ardıl tercüme sözlü olarak çevirisi yapılan tercümanlık hizmetlerinden biridir. Konuşmacının ve az sayıda dinleyicinin bulunduğu ortamlarda gerçekleşir. Adından da anlaşılacağı gibi tercümanın, konuşmacının dilini hemen ardından başka bir dile çevirmesidir. Genellikle konuşmacı ve dinleyicilerin ofis, büro, küçük toplantı salonu ve televizyon stüdyoları gibi daha dar alanlarda tercih edilir. Ardıl tercümede konuşma uzun sürmez. Teknik yada resmi konularda çoğu zamanda gizli konularda tercih edilir.ardıl tercümenin yapılışı, ardıl tercüme nedir, ardıl tercüme nasıl yapılır

Ardıl tercümanlık; konuşmacıyla tercümanın genelde yakın mesafede bulunmalarıyla gerçekleşir. Konuşmacı cümlesini tamamladıktan sonra tercümana sözü bırakır ve cümlenin çevrilmesini bekler. Neredeyse cümle cümle gerçekleşir fakat uzun cümlelerin ilerlediği bir konuşmada tercüman not alarak sıranın kendisine gelmesini bekleyebilir. Tercüman konuşmanın bir kısmını veya tamamını not alarak dikkatle dinler ve konuşmacının ara vermesiyle gereksiz kelimeler kullanmadan konuyu hedef dile aktarır. Konuşma genel itibariyle uzun sürmez ve tercümanın bu teknikte izlemesi gereken yol konuşmanın 4 de 3 ünü aktarmaktır. Bu ardıl tercüme için genel bir kuraldır. Yine tüm tercümanlık konularında bir tane uzmanlık konusu seçmek ile birlikte seçilen konuya ait tüm terminolojiyi yakından takip etmeyi gerektirir. Teknolojik bir donanıma ihtiyaç duyulmayan bu tercümanlık hizmeti genellikle duruşmalarda, mihmandarlık hizmetlerinde, sorgu ve ifade verme esnasında kullanılır.

Ardıl tercüme simültane tercümeye göre bir kademe daha kolay sayılabilir. Çünkü bu çeviride konuşmacı tercümana çevirini yapması için süre verir. Yinede tüm tercümanlık deneyimleri bu tür çeviri için gereklidir. Her iki dile de olan hâkimiyet iyi bir dinleyici ve anlatıcı olmak ardıl tercüme yapabilmek için gerekli şartlardandır. İkili diyaloglarda da sıkça kullanılan bu teknikte iki taraf için de aynı akıcı konuşmayı sürdürebilmek, bir tercüman için dikkat isteyen bir yetenektir. Tercümanlık hizmetleri arasında çok fazla tecrübe gerektirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir